İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ÖZKAN DUVAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Hukuk Fakültesi
Bölüm : Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilm Dalı : Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 11059
Faks : +90 212 5124135
E Posta Adresi : ayse.duvanistanbul.edu.tr | ozkanaisehotmail.com
Web Adresi :
Ofis : 53
Posta Adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BEYAZIT KAMPÜSÜ FATİH/İSTANBUL
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK, Kamu Hukuku, 2005-2013
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, 2001-2004
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi, Hukuk, 1995-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "Avrupa Birliği Hukukunda Azınlık Hakları", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, "Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Sürecinde Bulgaristan'daki Türk Azınlığın Hakları", GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ocak, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Bulgarca, Çok İyi
Araştırma Alanları
Genel Kamu Hukuku
İnsan Hakları
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Hukuk Temel Alanı
Hukuk
Genel Kamu Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Ceza ve Ceza Usulü Hukuku
Web Of Science Araştırma Alanları
Law
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK, 2015 - 2018
Yrd.Doç.Dr., KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2014 - 2015
Verdiği Dersler
Özel Gereksinimli Birey Hakları, Lisans, 2018-2019
Anayasa Hukuku, Lisans, 2018-2019
Genel Kamu Hukuku, Lisans, 2018-2019
Adil Yargılanma Hakkı, Yüksek Lisans, 2018-2019
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Yüksek Lisans, 2017-2018
Azınlık Hakları, Yüksek Lisans, 2016-2017
İnsan Hakları Hukuku, Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, B.Keleş, "Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Cinsiyet ve Cinsel Yönelim", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, C.Küpeli, "Tüzel Kişi Verilerinin Korunmasında İdarenin Sorumluluğu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, M.Toluay, "İnsan Hakları Hukukunda Cinsiyet Temelinde Ayrımcılık Yasağı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2018.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özkan Duvan A., "Devlet Teorisinde Kuvvetler Ayrılığının Doğuşu: Locke ve Montesquieu", Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.1, ss.35-60, 2019 (Link)
Özkan Duvan A., "Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, no.3, ss.311-349, 2019 (Link)
Özkan Duvan A., "Bireysel Başvuru Kararlarında Makul Sürede Yargılanma Hakkı", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.68, no.1, ss.287-336, 2019 (Link)
Özkan Duvan A., "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. Maddesi Çerçevesinde Yaşam Hakkının Korunmasında Devletin Yükümlülüğü", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.24, no.2, ss.660-681, 2018 (Link)
Özkan Duvan A., "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı", Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, ss.17-80, 2017 (Link)
Özkan Duvan A., "İnsan Hakları Hukukunun İçtihadî Kaynakları", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.4, ss.137-169, 2016 (Link)
Özkan Duvan A., "AB’nin AİHS’ye Katılımının İnsan Hakları Yargısı Bakımından Değerlendirilmesi", Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.11, no.43, ss.29-42, 2015 (Link)
Özkan Duvan A., "The Judicial Application of Human Rights Law in Turkey ", İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji , cilt.3, no.1, ss.59-73, 2015 (Link)
Özkan Duvan A., "Possible Effects of the Constitutional Complaint Mechanism on Human Rights Practices", Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, cilt.XLV, no.62, ss.29-42, 2013 (Link)
Özkan Duvan A., "Avrupa Birliği ve Azınlık Hakları", Avrasya Dosyası Dergisi, cilt.10, no.2, ss.191-230, 2004
Özkan Duvan A., "Bulgaristan Siyasetinde Türkler", Stratejik Analiz Dergisi, cilt.5, no.54, ss.83-89, 2004
Özkan Duvan A., "Kıbrıs'taki Mülkiyet Uyuşmazlığında AİHM ile KKTC Yargısı Arasında Çözüm Girişimleri", Stratejik Analiz, cilt.4, no.42, ss.27-34, 2003
Özkan Duvan A., "Uluslararası Ceza Hukukunda Kritik Süreç: Miloşeviç Davası", Stratejik Analiz, cilt.2, no.24, ss.39-44, 2002
Özkan Duvan A., "Uluslararası Hukukta Birleşmiş Milletler ve Afganistan Operasyonu", Avrasya Dosyası, cilt.1, no.2, ss.238-257, 2002
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özkan Duvan A., "Makul Sürede Yargılanma Hakkının Ceza Yargılamasında Uygulanması", Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 20-22 Aralık 2019, pp.357-368
Duvan A., "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Mülteci Hakları", Göç, İltica ve Hukuk Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Şubat 2018, ss.99-118
Duvan A., "Bulgaristan'daki Türk Azınlığı ile Diğer Balkan Ülkelerindeki Azınlıkların Karşılaştırılması ", Balkanlarda Türk Gençlik Önderleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Nisan 2004, ss.12-22
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özkan Duvan A., "Avrupa Birliği Hukukunda Azınlık Hakları", Astana Yayınları, ANKARA, 2016
Özkan Duvan A., "AB’ye Entegrasyon Sürecinde Bulgaristan’daki Türk Azınlığın Hakları", Aybil Yayınları, KONYA, 2014
Özkan Duvan A., "Irak SavaşındaYaşanan AB-ABD Ayrışmasının Balkanlarda Yansımaları", IRAK KRIZİ (2002-2003), Ümit Özdağ, Sedat Laçiner, Serhat Erkmen, Ed., ASAM YAYINLARI, ANKARA, ss.199-212, 2003
Özkan Duvan A., "Yunanistan Türkleri: Batı Trakya’da Uygulanan Azınlık Hukuku", Balkan Türkleri, Erhan TÜRBEDAR, Ed., ASAM YAYINLARI, ANKARA, ss.168-190, 2002
Diğer Yayınlar
Özkan Duvan A., "İngilizceden Türkçeye çev. (Stratejik Analiz dergisi, Sayı 26 Haziran 2002, ss. 117-122) Robert Cooper: Yeni Liberal Emperyalizm", Diger, ss.117-122, 2002
Özkan Duvan A., "İngilizceden Türkçeye çev. (Stratejik Analiz dergisi, Sayı 17 Eylül 2001, ss. 89-103) David Jablonski: Ulusal Güç", Diger, ss.89-103, 2001
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Avrupa Birliği Hukukunda "Eski" ve "Yeni" Azınlıklar, İstanbul, Nisan 2017
İnsan Hakları Bağlamında Mültecilik ve Kudüs, İstanbul, Aralık 2017
Minority Rights Training Seminar, Budapest, Kasım 2003
Bilimsel Hakemlikler
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Ankara Barosu Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Ombudsman Akademik Dergi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi