İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Nal S., "Fighting Democracy", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.57-90, 2014
Nal S., "Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmede Ulusal Güvenlik ve İfade Özgürlüğü", Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.104-128, 2011
Nal S., "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Vicdani Ret", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.253-274, 2010
Nal S., "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunda Ulusal Güvenlik ve İfade Özgürlüğü", Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.212-245, 2009
Nal S., "Demokrat Parti'nin 1950-54 Dönemi Din Siyaseti", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.60, ss.137-171, 2005
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Nal S., "Demokratik Toplum Düzeni ve Parti Yasakları", Gündoğan Yayınları, İSTANBUL, 2014
Nal S., "AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ HUKUKUNDA AZINLIK HAKLARI", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2010 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi