İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Larenks Kanserli Hastalarda TNFA Geninin Promoter Bölgesindeki Polimorfik Değişiklikler ile Metilasyon ve Ekspresyon Durumlarının İncelenmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2017-23885, Yönetici, 2018
"Oral skuamöz hücreli karsinomda ZNF238 geninin metilasyon ve ekspresyon seviyelerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2017-26789, Yönetici, 2018
"Detection of epigenetic biomarkers in tissues and surveillance using saliva samples of head and neck cancer patients", BAP Diğer, BEK-2017-26828, Yönetici, 2018
"Oral skuamöz hücreli karsinomda GABRB2 geninin metilasyon ve ekspresyon seviyelerinin incelenmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2017-27208, Yönetici, 2018
"Analysis of promoter methylation levels of COX2 gene in Turkish patients with head and neck cancer", BAP Diğer, 52061, Yönetici, 2015
"Analysis of promoter methylation levels of COX2 gene in Turkish patients with head and neck cancer", BAP Diğer, 52061, Yönetici, 2015
"KRAS gen polimorfizmi ve baş-boyun kanser riski", BAP Diğer, 40005, Yönetici, 2016
"Metilasyon ve mRNA Ekspresyon Array Yöntemleri ile Seçilen Hipermetile Gen Panellerinde Oral Kavitenin Malin ve Premalin Lezyonlarında Yeni Epigenetik Biyobelirteç Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114S497, Yönetici, 2017
"Larenks Kanserinde, Başlica Sinyal Yollarinda Görev Alan Genlerin Ekspresyon Ve Metilasyon Durumlarinin Değerlendirilmesi", BAP Diğer, 42152, Yönetici, 2018
"Larenks kanserli hastalarda GNG7 geninin ekspresyon ve metilasyon seviyelerinin incelenmesi ", BAP Y.Lisans, 39541, Yönetici, 2016
"Promoter methylation of tumor suppressor genes in convalescent saliva samples from patients with head and neck squamous cell carcinoma", BAP Diğer, 39719, Yönetici, 2014
"Validation of nucleolar protein 4 as a novel methylated tumor suppressor gene in head and neck cancer", BAP Diğer, 30980, Yönetici, 2013
"Identification of GNG7 as An Epigenetically Silenced Gene in Head and Neck Cancer by Gene Expression Profiling", BAP Diğer, 22027, Yönetici, 2012
"DNA Onarim Genlerinde Promotör Metilasyon Durumlarinin Larenks ve Hipofarenks Kanseri ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi. ", BAP Arastırma Projesi, 11857, Araştırmacı, 2014
"Investigation of genetic polymorphisms of the XPD and CCND1 genes in Turkish malignant melanoma patients", BAP Diğer, 18548, Yönetici, 2011
"Larenks kanserli hastalarda SETD2 Gen İfadesinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 17190, Yönetici, 2018
"Methylation Profiles in Head and Neck Cancer", BAP Diğer, 7210, Yönetici, 2010
"Identification of Hypermethylated Genes Associated with Cisplatin Resistance in Human Cancers", Bilimsel Araştırma Projesi, U01-CA084986, Araştırmacı, 2009
"Validation of nucleolar protein 4 as a novel methylated tumor suppressor gene in head and neck cancer ", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP- 30980, Araştırmacı, 2009
"Clusterin is a Gene Specific Target of MicroRNA-21 in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma", Bilimsel Araştırma Projesi, RC1DE020324, Araştırmacı, 2009
"Promoter Hypermethylation in Indian Primary Oral Squamous Cell Carcinoma.", Bilimsel Araştırma Projesi, U01-CA084986., Araştırmacı, 2009
"Yanlış Eşleşmelerden Sorumlu hMSH2 Onarım Genindeki Genetik Ve Epigenetik Değişikliklerin Baş-Boyun Kanser Riski İle İlişkisi.", TÜBITAK Projesi, 106S230, Yönetici, 2008
"KIF1A and EDNRB are Differentially Methylated in Primary HNSCC and Salivary Rinses. ", Bilimsel Araştırma Projesi, P50 CA96784, Araştırmacı, 2009
"MAGEB2 is activated by promoter demethylation in head and neck squamous cell carcinoma. ", Bilimsel Araştırma Projesi, 019032, Araştırmacı, 2009
"Promoter DNA Methylation of Oncostatin M Receptor-beta as A Novel Diagnostic and Therapeutic Marker in Colon Cancer. ", Bilimsel Araştırma Projesi, U01-CA84986, Araştırmacı, 2009
"Endothelin Receptor Type B Gene Promoter Hypermethylation in Salivary Rinses Is Independently Associated with Risk of Oral Cavity Cancer and Premalignancy.", Bilimsel Araştırma Projesi, 5P50DE019032, Araştırmacı, 2009
"9) TKTL1 is Activated by Promoter Hypomethylation and Contributes to Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Carcinogenesis through Increased Aerobic Glycolysis and HIF1{alpha} Stabilization", Bilimsel Araştırma Projesi, P50 CA96784 , Araştırmacı, 2009
"Kanserde Önem Taşıyan Genlerin Ekspresyon ve Metilasyon Profilleri ile Genomda Mikrosatellit İnstabilite Varlığının Baş-Boyun Kanseri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. ", TÜBITAK Projesi, 106S174, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi