İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi , Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Stratejik Planlama Komisyonu, , Üye, 20.11.2018 - Devam Ediyor
7. MULTİDİSİPLİNER KANSER ARAŞTIRMA & 1. TEMEL ONKOLOJİ KONGRESİ, , Üye, 11.10.2018 - Devam Ediyor
Moleküler Biyoloji Derneği, , Üye, 08.10.2018 - Devam Ediyor
1. Temel Onkoloji Sempozyumu, , Üye, 09.05.2018 - Devam Ediyor
6. Onkolojide arayışlar sempozyumu, , Üye, 10.11.2017 - Devam Ediyor
Temel Onkoloji Derneği, , Üye, 08.10.2017 - Devam Ediyor
14. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu ve 7. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı, , Üye, 23.12.2016 - Devam Ediyor
Baş-boyun kanserleri derneği, , Üye, 13.12.2016 - Devam Ediyor
EHNS (European Head and Neck Society), , Üye, 13.12.2016 - Devam Ediyor
HÖAD (Hücre Ölümü Araştırma Derneği), , Üye, 13.12.2016 - Devam Ediyor
Türk Biyokimya Derneği,, , Üye, 13.12.2016 - Devam Ediyor
13. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu ve 6. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı, , Üye, 04.12.2015 - Devam Ediyor
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Günleri Düzenleme Kurulu , , Üye, 13.12.2014 - 13.12.2016
12. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu ve 5. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı, , Üye, 13.12.2014 - Devam Ediyor
Yaklaşık Maliyet Komisyonluğu, , Üye, 13.12.2013 - Devam Ediyor
ERASMUS birim koordinatörü ve Öğrenci Seçim Komisyonlğu, , Üye, 13.12.2013 - Devam Ediyor
Kalite kurulu Eğitim Komisyonu Üyesi ve Temel Onkoloji Anabilim Dalı Eğitim Süreç Sorumlusu , , Üye, 13.12.2013 - Devam Ediyor
MOKAD (MOLEKÜLER KANSER ARAŞTIRMA DERNEĞİ) , , Üye, 01.01.2009 - Devam Ediyor
EACR (EUROPEAN ASSOCİATİON FOR CANCER RESEARCH) , , Üye, 01.01.2009 - Devam Ediyor
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR), , Üye, 01.01.2007 - Devam Ediyor
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DERNEĞİ, , Üye, 01.01.2003 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
MolBiyoKon'19, İstanbul, Eylül 2019
2.Temel Onkoloji Kongresi, Ankara, Eylül 2019
BRCAkademi Sempozyumu, İstanbul, Şubat 2019
1th Basic Oncology Symposium, İzmir, Mayıs 2018
5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, , Ekim 2018
Oral skuamöz hücreli karsinomda metilasyon ve ekspresyon profilleme yöntemleri ile yeni epigenetik biyobelirteçlerin belirlenmesi, , Mayıs 2018
Larenks kanserli hastalarda CYCLIN D1 (CCND1) geninin ekspresyon seviyesinin incelenmesi, , Mayıs 2018
Metilasyon ve ekspresyon array yöntemleri ile oral kavitenin premalin lezyonlarında aday biyobelirteç çalışmaları, İzmir, Nisan 2017
4. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, İstanbul, Ekim 2017
Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Tükürükte EpigenetikBiyobelirteç Arayışı, İstanbul, Mart 2017
Copy number profiling of tumor suppressor genes in head and neck cancer. , İstanbul, Aralık 2017
22. Ulusal Kanser Kongresi / Larenks Kanserli Hastalarda Guanine Nucleotide Binding Protein Gamma 7 Geninin Ekspresyon ve Metilasyon Seviyelerinin İncelenmesi, Antalya, Nisan 2017
Investigation of the expression status of TIMP3 in larynx cancer., Konya, Eylül 2017
Larenks Kanserli Hastalarda MurineDouble Minute 2 Geninin Ekspresyon Seviyesinin İncelenmesi., Antalya, Nisan 2017
Larenks Kanserli Hastalarda Retinoblastoma 1 ve Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1B Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması, , Nisan 2017
Expression levels of MyelinTranscriptionFactor 1 genein larynxcancerpatients, , Mayıs 2017
Kanserde Epigenetik Mekanizmalar ve Klinik Önemi, İzmir, Kasım 2017
Larenks kanserli hastalarda hücre döngüsünün düzenlenmesinde görev alan genlerin ekspresyon seviyelerinin incelenmesi., Gaziantep, Mayıs 2016
Larenks kanserli hastalarda DAPK (Death-Associated Protein Kinase ) ve MGMT (O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase) genlerinin promoter bölgesindeki metilasyon seviyelerinin incelenmesi. , Muğla, Ekim 2015
Baş-boyun Kanserli Hastalarda Fragile Histidine Triad (FHIT) Geninin Promoter Metilasyon Seviyelerinin İncelenmesi., Antalya, Nisan 2015
Baş-boyun Kanserli Hastalarda High In Normal-1 (HIN-1) Geninin Promoter Metilasyon Seviyelerinin İncelenmesi., , Nisan 2015
AACR Annual Meeting 2014/The let-7 MicroRNA Binding Site Variant in The KRAS 3’-UTR is not Associated with The Risk of Head and Neck Cancer., SAN DIEGO, Nisan 2014
AACR Annual Meeting 2014/Promoter Methylation of Tumor Suppressor Genes in Convalescent Saliva Samples from Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma., SAN DIEGO, Nisan 2014
IFCC WorldLab Istanbul 2014/Investigation of the XRCC1 Gene Polymorphism in Turkish Malignant Melanoma Patients. , İSTANBUL, Haziran 2014
5th Multidisciplinary Cancer Research Congress/Role of DNA Methylation in Cancer, MUĞLA, Nisan 2014
20th National Cancer Congress / Baş-boyun kanserinde mRNA ekspresyon profilleme yöntemleri ile epigenetik yolla sessizleştirilen GNG7 geninin tanımlanması. , Antalya, Nisan 2013
Non-Kolorektal Gastrointestinal Sistem Kanserlerin Multidisipliner Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı / Mide kanserlerinde Genetik Geçiş Sendromları ve Riskli Bireylere Yaklaşım. , Kocaeli, Kasım 2013
Baş-boyun Kanserli Hastalarda Tümör Baskılayıcı Genlerde Kopya Sayısı Değişiklikleri., , Nisan 2013
25th National Biochemistry Congress / Baş-boyun kanserinde epigenetik biyobelirteç arayışı. , İzmir, Eylül 2013
18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine / Analysis of Methylation Biomarkers in Head and Neck Cancer. , GİRİT/KANDİYE, Ekim 2013
AACR ANNUAL MEETING 2013 / Validation of nucleolar protein 4 as a novel methylated tumor suppressor gene in head and neck cancer. , Washington DC, Nisan 2013
Baş-boyun kanserinde epigenetik biyobelirteç arayışı. , İzmir, Eylül 2013
AACR “103rd ANNUAL MEETING / Identification of GNG7 as An Epigenetically Silenced Gene in Head and Neck Cancer by Gene Expression Profiling., CHICAGO, Nisan 2012
4th I.U. Oncology Institute Workshop, , Aralık 2012
AACR “Metabolism and Cancer / Investigation of genetic polymorphisms of the XPD and CCND1 genes in Turkish malignant melanoma patients. , BALTIMORE, Ekim 2011
19th National Cancer Congress / Baş Boyun Kanserli Hastalarda Yanlış Eşleme Onarımında Görev Alan Genlerin Metilasyon Profili. , Antalya, Nisan 2011
19th National Cancer Congress / Baş-Boyun Kanser Gelişiminde P16INK4a Gen Ekspresyonu İle Promotör Hipermetilasyonunun İlişkisi. , Antalya, Nisan 2011
19. Ulusal Kanser Kongresi / Aday Gen Yaklaşımı İle Seçilen Gen Paneli, Hipermetilasyon ve Baş-Boyun Kanseri İlişkisi. , Antalya, Nisan 2011
19. Ulusal Kanser Kongresi / Farmakolojik Demetilasyon ve MRNA Ekspresyon Array Yöntemleri İle Baş- Boyun Kanserinde Hipermetile Olan Yeni Genlerin Tanımlanması. , Antalya, Nisan 2011
3rd I.U. Oncology Institute Workshop, , Aralık 2011
AACR 101st Annual Meeting 2010 / TKTL1 is Activated by Promoter Hypomethylation and Contributes to Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Carcinogenesis via Increased Aerobic Glycolysis and HIF1{alpha} Stabilization. , Washington DC, Nisan 2010
American Head and Neck Society (AHNS) 2010 Annual Meeting / MicroRNA-21 Specific Targets in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. , LAS VEGAS, Nisan 2010
”, “Gynecological Tumors and Current Approaches” Symposium / Kanser Epigenetiği, İSTANBUL, Eylül 2010
AACR Special Conference on “The Future of The Molecular Epidemiology:New Tools, Biomarkers, and Opportunities / Methylation Profiles in Head and Neck Cancer. , FLORIDA, Haziran 2010
21st meeting of the European Association for cancer research / Methylation of the mismatch repair genes in head and neck cancer. , OSLO, Haziran 2010
”, 8th I.U. Oncology Days, Antalya, Aralık 2010
“Gynecological Tumors and Current Approaches” Symposium, , İstanbul, Ekim 2010
100th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research / Identification of Hypermethylated Genes Associated with Cisplatin Resistance in Human Cancers., Denver, CO, Nisan 2009
7th I.U. Oncology Days, Bolu, Aralık 2009
7th I.U. Oncology Days: 1st Scientific Researches Workshop and Adjuvant Consencus Meeting in Breast Cancer / Genetic and Epigenetic Changes in Head and Neck Cancers, Bolu, Aralık 2009
Johns Hopkins University, School of Medicine, Biennial Meeting and Reunion Weekend / Molecular Detection in Salivary Rinses of Patients with HNSCC., Baltimore, Haziran 2009
XVIII. National Cancer Congress / Baş-Boyun Kanserlerinde COX2, HIN-1, FHIT, MGMT, DAPK ve RASSF1A Genlerinde Promoter Metilasyonu ve Gen Ekspresyonunun İncelenmesi. , Antalya, Nisan 2009
Johns Hopkins University, School of Medicine, Biennial Meeting and Reunion Weekend, Maryland, Haziran 2009
32nd Annual San Antonio Breast Cancer Symposium / DNA Promoter Methylation in Breast Tumors Is Not Associated with Polymorphism in the GSTP1 Gene. , San Antonio, TX, Aralık 2009
100th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research / High-throughput Integrative Epigenetic Genome-Wide Screen for Proto-oncogenes in Salivary Adenoid Cystic Carcinoma. , Denver, CO, Nisan 2009
100th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research / Quantitative Detection of Promoter Methylation of Multiple Tumor Suppressor Genes in Salivary Rinses As A Screening/Diagnosis Tool for Head and Neck Squamous Cell Carcinoma., Denver, CO, Nisan 2009
1st AACR International Conference on Frontiers in Basic Cancer Research / MGMT Promoter Methylation and Analysis of Microsatellite Instability in Head and Neck Cancer by Consensus Markers., Boston, Ekim 2009
20th Meeting of the European Association For Cancer Research (EACR) / Methylation of the DAPK, HIN-1 and FHIT Genes in Head and Neck Cancer . , Lyon, Temmuz 2008
International Investigative Dermatology 2008 / Aberrant Promoter Hypermethylation of Candidate Tumor Suppressor Genes in Cutaneous Squamous Cell Carcinoma. , Kyoto, Mayıs 2008
AACR Meeting on Molecular Diagnostics in Cancer Therapeutic Development / Serum Biomarkers for Head and Neck Cancer by Proteomic Analysis. , Philadelphia, Eylül 2008
The American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2008 / Methylation of the KIF1A and EDNRB Genes is A Frequent Event in Head and Neck Cancer. , San Diego, Nisan 2008
AACR Special Conference: Advances in Breast Cancer Research: Genetics, Biology, and Clinical Applications / Methylation Profiles in Breast Cancer., SAN DIEGO, Ekim 2007
Oncogenes and Human Cancer: The Next 25 Years / Methylation of the MGMT Gene is A Frequent Event in Head and Neck Cancer. , Madrid, Ekim 2007
31st FEBS Congress / Promoter Methylation and The gIVS12-6T?C Polymorphism of The hMSH2 Gene in Head and Neck Cancer. , İSTANBUL, Haziran 2006
2006 Science Days by The Research Fund of Istanbul University, , Nisan 2006
The Panel of “Nasopharyngeal Carcinoma/ Molecular Biology of Nasopharyngeal Cancer”. , İSTANBUL, Nisan 2006
The Panel of “Nasopharyngeal Carcinoma”, İstanbul, Nisan 2006
Behbut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri: Oral Kavite ve Orofarenks Kanserleri Tedavisinde Güncel Sorun ve Çözümleri / Oral Kavite ve Orofarenks Kanserlerinin Moleküler Biyolojisi. , İSTANBUL, Mayıs 2006
The 5th Annual International AACR Conference on Frontiers in Cancer Prevention Research / N-Acetyltransferase Gene Polymorphisms in Head and Neck Cancer. , Boston, Kasım 2006
An AACR Special Conference in Cancer Research “Advances in Breast Cancer Research: Genetics, Biology, and Clinical Applications / Association of p53 Genotypes and Haplotypes with Breast Cancer. , La Jolla, California, Eylül 2005
1st National Cancer Research Institute (NCRI) Cancer Conference / Microsatellite Instability and Methylation of DNA Mismatch Repair Genes in Head and Neck Cancer. , Birmingham, Ekim 2005
8th National Medical Biology Congress / Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Genetik Polimorfizmlerin İncelenmesi., Adana, Ekim 2003
8th National Medical Biology Congress / BRCA2 Kodon 784 Polimorfizminin Over Kanser Riski ve Prognozundaki Önemi. , Adana, Ekim 2003
15th National Cancer Congress / Nazofarenks Kanserinde RB2/P130 Gen Mutasyonları ve EBV Genomunun Araştırılması. , Antalya, Nisan 2003
25th ESMO Congress / Detection of Somatic DNA Changes in Colon Cancer. , Hamburg, Ekim 2000
36th Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology (ASCO) / Serum Levels of Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM-1) and CD44 in Pediatric Solid Tumors. , New Orleans, LA, Mayıs 2000
17th International Conference of Human Tumor Marker / Chemotherapy Induced Changes in Neopterin and 90K Protein Levels. , , Mart 2000
6th International Conference of Anticancer Research / Microsatellite Instability in Turkish Breast Cancer Patients. , Halkidiki, Kallithea, Ekim 1998
Turkish Biochemistry Society, 14th National Biochemistry Congress and Clinical Laboratory Automation Symposium / Kanser Hastalarında Kolesterol Düzeyleri. , İzmir, Ekim 1997
Turkish Biochemistry Society, 14th National Biochemistry Congress and Clinical Laboratory Automation Symposium / CEA’nın Sağlıklı ve Kanserli Kişilerde Tümör Belirleyici Olarak Rolü. , İzmir, Ekim 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi