İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Kanser Moleküler Biyolojisi
Genetik Mühendisliği
Tıbbi Biyoloji
Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi
Genomiks
Epigenetik Biyomarker Araştırmaları
Kanser Epigenetiği
Baş-Boyun Kanserlerinin Moleküler Biyolojisi
Tıbbi Biyoloji
Moleküler Hücre Biyolojisi
Moleküler Onkoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
DNA Hipermetilasyonu, Hipometilasyonu ve Kanser
mRNA Ekspresyon Profilleme ve Farmakolojik Demetilasyon
Mikroarray Çalışmaları
Kanser Genetiği
Gen Ekspresyonu ve Kanser
Polimorfik Değişiklikler ve Kanser
Moleküler Epidemiyoloji
Mikrosatellit İnstabilitesi ve Kanser
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Moleküler Biyolojisi
Meme Kanserinin Moleküler Biyolojisi
Kolorektal Kanserlerin Moleküler Biyolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Tıbbi Biyoloji
Genetik
Moleküler Genetik
Moleküler Hücre Biyolojisi
Biyokimya
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Biochemistry & Molecular Biology
Genetics & Heredity
Cell Biology
Medical Laboratory Technology
Oncology
Medicine, Research & Experimental
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi