İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, İşletme Fakültesi, işletme Yönetim ve Organizasyon, 1997-2004
Yüksek Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 1994-1997
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 1985-1990
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, "Gümrük Birliği Ortamında KOBİ'lerin Finansal Destekleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Temmuz, 1997.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi